aszkolenia

 

Przedstawiona oferta szkoleń ma charakter otwarty. Znajdują się w niej zarówno tytuły "gotowych" szkoleń, których terminy zostały już zapisane w kalendarzu i została rozpoczęta rekrutacja Uczestników, jak i zdefinowane obszary wiedzy stanowiące punkt wyjścia do przygotowania projektów szkoleniowych "szytych na miarę" zgodnie z potrzebami Klienta. 

 


 

Stretching w sportach gimnastycznych   -   gimnastyka / akrobatyka / taniec 

Warsztaty praktyczne organizowane pod patronatem Polskiego Związku  Gimnastycznego

 

Tematem przewodnim szkolenia jest optymalizacja wzorców ruchowych w zakresach i płaszczyznach specyficznych dla sportów gimnastycznych. Nie jest możliwe zrealizowanie takiego założenia przez skupienie się tylko i wyłącznie na rozciąganiu „przykurczonych” struktur mięśniowych. W wielu sytuacjach celem nie będzie (nie powinno być) rozciągnięcie mięśni, tylko uzyskanie prawidłowego balansu mięśniowego zapewniającego jak najlepsze wykorzystanie potencjału zawodnika. Rozciągnięcie mięśnia bez normalizacji napięcia w mięśniach  agonistycznych i antagonistycznych często daje efekt pozornego osłabienia, a w skrajnych przypadkach „zepsucia” techniki albo zwiększenia ryzyka uszkodzeń narządu ruchu. 

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznego podejścia do tematu rozciągania z wykorzystaniem dostępnej współcześnie wiedzy. Zaprezentowane zostaną techniki wywodzące się z rehabilitacji, jogi i treningu sportowego. Elementem spajającym poszczególne obszary będzie doświadczenie prowadzącego zajęcia wsparte dyskusją i otwartością na doświadczenia (dobre i złe) Uczestników szkolenia.

W głównym nurcie znajdą się metody pracy z zawodnikami w ramach treningów grupowych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają uśrednienia pewnych działań i dopasowania ich do poziomu grupy. Ważnym uzupełnieniem będzie pokazanie regresji i progresji poszczególnych technik umożliwiające dopasowanie rozciągania do potrzeb Zawodników na każdym stopniu zaawansowania.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski

miejsce:  AWF Wrocław, al. Paderewskiego 36

termin: 08-09.09.2018 (IV edycja), 13-14.10.2018 (V edycja)

organizator: Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

 


 

Problemy medyczne w żywieniu osób aktywnych fizycznie

 

Podstawowym celem szkolenia jest zagospodarowanie obszaru wiedzy stanowiącego pogranicze pracy dietetyka, trenera czy lekarza. Poprzez przenikanie się obszarów zainteresowań zacierają się granice kompetencyjne… Coraz bardziej skomplikowane badania diagnostyczne trafiają pod przysłowiowe strzechy, a działanie pokarmów i suplementów rozpatrywane jest na poziomie subkomórkowym. Moda na bycie fit powoduje, że stereotyp fascynata sportu sprzed kilku lat (młody, zdrowy, sprawny) traci na aktualności. Twarda statystyka powoduje, że na treningi trafiają osoby zarówno zdrowe jak i obciążone różnego rodzaju schorzeniami przewlekłymi.

Do dietetyków zgłaszają się Pacjenci szukający wsparcia żywieniowego w realizowanych pod okiem trenera programach treningowych. Często na marginesie tego procesu bytują lekarze próbujący „mieszać” we wszystkim za pomocą farmakoterapii i zaleceń żywieniowych. A główni bohaterowie tej opowieści – Klienci / Pacjenci / Zawodnicy osiągają coraz lepsze wyniki często nie dzięki lecz wbrew temu jak są prowadzeni przez specjalistów.

Treść szkolenia oparta jest o codzienne doświadczenia prowadzącego, łączącego codzienną pracę w poradni medycyny sportowej i internistycznej z bezpośrednim kontaktem z Zawodnikami różnych dyscyplin (od grup naborowych do klasy mistrzowskiej).

Większość przedstawianych zagadnień i sposobów postępowania została „przetrenowanych” w realu, a w wielu przypadkach ocena ich efektów prowadzona jest z perspektywy wielu miesięcy działania.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski

 

 


 

Sport dzieci i młodzieży - medyczne aspekty treningu. Trening funkcjonalny.

 

Program szkolenia jest efektem kilkumiesięcznych dyskusji i wielu lat praktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą. Mam nadzieję, że przekazywana podczas zajęć wiedza sprawi, że sport i taniec będą dla dzieci i młodzieży jak najdłużej przyjemnością.

W trakcie 2 dni praktycznych zajęć przedstawione zostaną zasady kwalifikacji do sportu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny układu ruchu, zarówno w zakresie wzorców posturalnych, jak i podstawowych wzorców ruchowych. Istotnym punktem programu jest omówienie rozwoju dziecka w kontekście progresji obciążeń treningowych i włączania specyficznych form obciążenia młodego sportowca (trening siłowy, plajometryczny). 

Planowanie treningu i jego realizacja to następne elementy pracy z zawodnikiem, a ich szczególym aspektem jest współpraca w zespole trener "dyscypliny", trener przygotowana motorycznego, fizjoterapeuta, rodzic... to najtrudnieszy element szkolenia, wzbudzający najwięcej emocji i dyskusji. Przedstawione zostaną doświadczenia prowadzącego i wskazane najczęściej popełniane błędy we współpracy i konflikty kompetencyjne. 

Omówienie poszczególnych dyscyplin sportu, zasady prowadzenia treningu uzupełaniającego i praca z młodym zawodnikiem wracającym do formy po kontuzji stanowią uzupełnienie programu... bo sport nie musi boleć.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski