indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Tomasz Chmielewski
sportdoctor.pl   sportdoctor.com.pl
tel. 601755661
e-mail: tchmielewski@sportdoctor.pl
FB 
 
NIP 669-153-07-31    REGON 020779522
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną nr 000000121716-L-69 
nr rachunku bankowego: Bank Pekao S.A. 10 1240 6670 1111 0010 1905 9759 

ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław
ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław