Zasady wykonania pomiaru glukozy we krwi z wykorzystaniem glukometru:

 

Badanie glukometrem polega na nakłuciu opuszki palca, najlepiej w jej bocznej części (co jest mniej bolesne), a następnie przeniesieniu krwi na pasek testowy. 

- przed pomiarem należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem nie zawierającym środków dezynfekujących 

- podczas mycia rąk należy masować opuszkę palca (doprowadzi to do niej "świeżą" krew)

- nie należy przemywać opuszki palca przed nakłuciem środkami do dezynfekcji ani alkoholem

- glukometr wraz z paskami powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej w suchym miejscu (należy zwrócić uwagę na termin ważności pasków)

- krew z palca musi wypływać samoistnie (nie może być z niego wyciskana)

- 1 kropla = 1 oznaczenie 

- badania nie powinno wykonywać się w pobliżu silnych emiterów pola elektromagnetycznego (telefon, komputer...)

 

Najczęstsze błędy prowadzące do nieprawidłowych odczytów poziomu glukozy we krwi z wykorzystaniem glukometru:

- używanie przeterminowanych pasków testowych lub pasków z pudełka otwartego przed kilkoma miesiącami (okres przydatności do użycia pasków po otwarciu opakowania powinien być umieszczony w dołączonej ulotce lub na opakowaniu - zazwyczaj wynosi od 3-6 miesięcy)

- przemywanie opuszki palca środkami do dezynfekcji lub alkoholem

- pomiar wykonywany w temperaturze innej niż pokojowa

- zabrudzenia skóry w miejscu ukłucia (także pozostałości mydła, kremu...)

- słabe ukrwienie palców, np. po umyciu rąk w zbyt chłodnej wodzie

- płytkie nakłucie opuszki skutkujące koniecznością "wyciskania" krwi

 

opracowanie merytoryczne: Tomasz Chmielewski (certyfikat PTLO, członek Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Poradnia Leczenia Otyłości, Przychodnia Vita ul. Oławska 15 Wrocław)