kluby sportowe / szkoły sportowe

 

badanie sportowe podstawowe - "badania do licencji" (badania wstępne, okresowe i kontrolne)
oferta dla klubów i szkół sportowych 

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH (nastąpi przekierowanie na stronę poradni medycyny sportowej)

 

obejmuje:

- wywiad lekarski i sportowy
- ocenę wyników konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych (zakres zgodny z obowiązującymi przepisami)
- badanie ogólnolekarskie + przesiewowe badanie neurologiczne i ortopedyczne
- skrócona ocena motoryki ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji kontuzjogennych zaburzeń postawy
- w przypadku braku istotnych odchyleń od stanu prawidłowego i / lub obciążeń treningowych na poziomie do 8 godzin / tydzień wydawane jest orzeczenie o braku przeciwwskazań do udziału w treningach i zawodach na okres 12 miesięcy
- w przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego (zaburzenia postawy cechujące się wysoki ryzykiem przeciążeń uszkodzeń narządu ruchu, schorzenia ogólnoustrojowe mogące mieć wpływ na proces treningowy) i/lub obciążeń treningowych powyżej 8 godzin / tydzień wydawane jest orzeczenie o braku przeciwwskazań do udziału w treningach i zawodach na okres 6 miesięcy
- w przypadku stwierdzenia zaburzeń stanowiących przeciwwskazanie do podejmowania aktywności fizycznej i / lub istotnych zaburzeń w wynikach badań dodatkowych (laboratorium, EKG) wydawane jest orzeczenie o zakazie udziału w treningach i zawodach 

 

warunki realizacji:

- wydawane są orzeczenia dla Zawodników do 23 roku życia
- Zawodnicy muszą posiadać komplet wyników badań i konsultacji specjalistycznych wymaganych w obowiązujących aktach prawnych 
- w przypadku Zawodników poniżej 18 roku życia wymagane jest posiadanie pisemnej zgody Rodzica / Opiekuna Prawnego na przeprowadzenie badania lekarskiego (nie dotyczy sytuacji, w których możliwa jest obecność Rodzica / Opiekuna Prawnego podczas konsultacji)
- Klub / Szkoła zapewniają możliwość techniczną przeprowadzenia badania (pomieszczenie pozwalające na zebranie wywiadu i badanie ogólnolekarskie z poszanowaniem zasad prywatności Zawodnika)
- czas trwania badania 1 Zawodnika wynosi 30 minut 
- możliwość realizacji usługi, cena i termin podlegają indywidualnym ustaleniom i są zależne m.in.  od lokalizacji geograficznej Klubu / Szkoły i liczebności grupy Zawodników

 


 

badanie sportowe rozszerzone

oferta dla klubów i szkół sportowych 

 

obejmuje:

- zakres badania sportowego podstawowego 
- ocenę motoryki w zakresie wzorców posturalnych / ruchowych podstawowych i typowych dla dyscypliny
- identyfikację najsłabszych elementów łańcucha kinematycznego + sformułowanie ogólnych zaleceń treningu korygującego

 

warunki realizacji:

- wydawane są orzeczenia dla Zawodników do 23 roku życia
- Zawodnicy muszą posiadać komplet wyników badań i konsultacji specjalistycznych wymaganych w obowiązujących aktach prawnych 
- w przypadku Zawodników poniżej 18 roku życia wymagane jest posiadanie pisemnej zgody Rodzica / Opiekuna Prawnego na przeprowadzenie badania lekarskiego (nie dotyczy sytuacji, w których możliwa jest obecność Rodzica / Opiekuna Prawnego podczas konsultacji)
- Klub / Szkoła zapewniają możliwość techniczną przeprowadzenia badania (pomieszczenie pozwalające na zebranie wywiadu i badanie ogólnolekarskie z poszanowaniem zasad prywatności Zawodnika)
- czas trwania badania 1 Zawodnika wynosi 40-45 minut 
- możliwość realizacji usługi, cena i termin podlegają indywidualnym ustaleniom i są zależne m.in.  od lokalizacji geograficznej Klubu / Szkoły i liczebności grupy Zawodników

 


 

inne

 

- szkolenia (stacjonarne / online) i warsztaty dedykowane dla Kadry Trenerskiej, Zawodników i Rodziców (rozgrzewka, stretching, zaburzenia postawy, żywienie i suplementacja)

- plany treningowe (rozgrzewka, trening motoryczny, cool-down)

- konsultacje indywidualne (urazy przeciążeniowe, powrót do sportu po kontuzji, suplementacja)

 


 

Przedstawona oferta ma charakter otwarty. W celu otrzymanie szczegółowej oferty proszę o kontakt z wykorzystaniem poniższego formularza. W treści wiadomości proszę umieścić podstawowe informacje dotyczące klubu / szkoły (miejscowość, dyscyplina, zakres usługi)