sportowcy

 

badanie sportowe podstawowe - "badania do licencji" (badania wstępne, okresowe i kontrolne) 
FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH (nastąpi przekierowanie na stronę poradni medycyny sportowej)

obejmuje:
- wywiad lekarski i sportowy
- ocenę wyników konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych (zakres zgodny z obowiązującymi przepisami)
- badanie ogólnolekarskie + przesiewowe badanie neurologiczne i ortopedyczne
- skrócona ocena motoryki ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji kontuzjogennych zaburzeń postawy
- w przypadku braku istotnych odchyleń od stanu prawidłowego i / lub obciążeń treningowych na poziomie do 8 godzin / tydzień wydawane jest orzeczenie o braku przeciwwskazań do udziału w treningach i zawodach na okres 12 miesięcy
- w przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego (zaburzenia postawy cechujące się wysoki ryzykiem przeciążeń uszkodzeń narządu ruchu, schorzenia ogólnoustrojowe mogące mieć wpływ na proces treningowy) i/lub obciążeń treningowych powyżej 8 godzin / tydzień wydawane jest orzeczenie o braku przeciwwskazań do udziału w treningach i zawodach na okres 6 miesięcy
- w przypadku stwierdzenia zaburzeń stanowiących przeciwwskazanie do podejmowania aktywności fizycznej i / lub istotnych zaburzeń w wynikach badań dodatkowych (laboratorium, EKG) wydawane jest orzeczenie o zakazie udziału w treningach i zawodach 

warunki realizacji:
- wydawane są orzeczenia dla Zawodników do 23 roku życia
- Zawodnicy muszą posiadać komplet wyników badań i konsultacji specjalistycznych wymaganych w obowiązujących aktach prawnych (morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu, EKG spoczynkowe - okres ważności maksimum 12 miesięcy, spirometria w płetwonurkowaniu, pływaniu synchronicznym - okres ważności 2 lata, konsultacja neurologiczna w sportach walki - okres ważności 2 lata)
- czas trwania badania wynosi ok. 30 minut