szkolenia

 

Przedstawiona oferta szkoleń ma charakter otwarty. Znajdują się w niej zarówno tytuły "gotowych" szkoleń, których terminy zostały już zapisane w kalendarzu i została rozpoczęta rekrutacja Uczestników, jak i zdefinowane obszary wiedzy stanowiące punkt wyjścia do przygotowania projektów szkoleniowych "szytych na miarę" zgodnie z potrzebami Klienta. 

 


 

Stretching w sportach gimnastycznych   -   gimnastyka / akrobatyka / taniec 

Warsztaty praktyczne organizowane pod patronatem Polskiego Związku  Gimnastycznego

 

Tematem przewodnim szkolenia jest optymalizacja wzorców ruchowych w zakresach i płaszczyznach specyficznych dla sportów gimnastycznych. Nie jest możliwe zrealizowanie takiego założenia przez skupienie się tylko i wyłącznie na rozciąganiu „przykurczonych” struktur mięśniowych. W wielu sytuacjach celem nie będzie (nie powinno być) rozciągnięcie mięśni, tylko uzyskanie prawidłowego balansu mięśniowego zapewniającego jak najlepsze wykorzystanie potencjału zawodnika. Rozciągnięcie mięśnia bez normalizacji napięcia w mięśniach  agonistycznych i antagonistycznych często daje efekt pozornego osłabienia, a w skrajnych przypadkach „zepsucia” techniki albo zwiększenia ryzyka uszkodzeń narządu ruchu. 

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznego podejścia do tematu rozciągania z wykorzystaniem dostępnej współcześnie wiedzy. Zaprezentowane zostaną techniki wywodzące się z rehabilitacji, jogi i treningu sportowego. Elementem spajającym poszczególne obszary będzie doświadczenie prowadzącego zajęcia wsparte dyskusją i otwartością na doświadczenia (dobre i złe) Uczestników szkolenia.

W głównym nurcie znajdą się metody pracy z zawodnikami w ramach treningów grupowych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają uśrednienia pewnych działań i dopasowania ich do poziomu grupy. Ważnym uzupełnieniem będzie pokazanie regresji i progresji poszczególnych technik umożliwiające dopasowanie rozciągania do potrzeb Zawodników na każdym stopniu zaawansowania.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski

miejsce:  

termin: 

organizator: Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych 

 


 

Przygotowanie motoryczne w sportach gimnastycznych

(profilaktyka kontuzji - korekta postawy - poprawa wyników)

 

Sporty gimnastyczne są często określane mianem sportów wczesnego naboru… wczesny wiek rozpoczęcia treningów, szybka specjalizacja, duża progresja obciążeń treningowych i zazwyczaj kończenie kariery sportowej w wieku, który w wielu dyscyplinach sportowych jest dopiero początkiem „poważnego” trenowania. Przedstawiona specyfika stawia wysokie wymagania dotyczące jakości pracy nie tylko przed Trenerami „od dyscypliny” lecz również przed specjalistami innych obszarów wspierających rozwój młodego Zawodnika – fizjoterapeutami, trenerami przygotowania motorycznego, dietetykami… Celem warsztatów jest przedstawienie koncepcji kompleksowego podejścia do planowania i realizacji długofalowych programów pracy z dziećmi i młodzieżą realizującymi swoją aktywność ruchową poprzez sporty gimnastyczne. Głównym przesłaniem podejmowanych działań jest chęć „dostarczenia” Trenerowi „od dyscypliny” kompletnego Zawodnika przygotowanego do ciągłego podnoszenia jakości swojej techniki sportowej. Zasadnicze cele treningu motorycznego można podsumować w 3 punktach:

1. profilaktyka kontuzji – zmniejszenie ryzyka uszkodzeń narządu ruchu poprzez identyfikację i eliminację najsłabszych elementów wzorców ruchowych

2. korekta postawy – poprawa postawy ciała nie tylko jako punktu wyjścia do tworzenia techniki sportowej, lecz również jako ogólnego wyznacznika zdrowia i sprawności fizycznej

3. poprawa wyników sportowych – poprzez zmniejszenie ilości kontuzji (przerw w treningach) i zniesienie ograniczeń w przygotowaniu motorycznym Zawodnik otrzymuje możliwość stałej progresji swoich umiejętności

W trakcie zajęć omówione zostaną najczęstsze zaburzenia postawy, przyczyny urazów narządu ruchu wraz z propozycjami ich profilaktyki i korekty oraz ćwiczenia wpływające na tzw. jakość ruchu. Zostaną przedstawione zasady doboru ćwiczeń, kolejności ich wykonywania w jednostce treningowej, ich parametry (ilość, tempo, czas przerwy…) oraz pomysły na progresję (i regresję) obciążeń w oparciu o analizę umiejętności Zawodnika / grupy treningowej. Uczestnicy otrzymają propozycje zestawów ćwiczeń mogących stanowić uzupełnienie jednostki treningowej lub tworzyć punkt wyjścia do realizacji odrębnych treningów ukierunkowanych na konkretne cele (siła, wydolność, gibkość).

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski 

 


 

Problemy medyczne w żywieniu osób aktywnych fizycznie

 

Podstawowym celem szkolenia jest zagospodarowanie obszaru wiedzy stanowiącego pogranicze pracy dietetyka, trenera czy lekarza. Poprzez przenikanie się obszarów zainteresowań zacierają się granice kompetencyjne… Coraz bardziej skomplikowane badania diagnostyczne trafiają pod przysłowiowe strzechy, a działanie pokarmów i suplementów rozpatrywane jest na poziomie subkomórkowym. Moda na bycie fit powoduje, że stereotyp fascynata sportu sprzed kilku lat (młody, zdrowy, sprawny) traci na aktualności. Twarda statystyka powoduje, że na treningi trafiają osoby zarówno zdrowe jak i obciążone różnego rodzaju schorzeniami przewlekłymi.

Do dietetyków zgłaszają się Pacjenci szukający wsparcia żywieniowego w realizowanych pod okiem trenera programach treningowych. Często na marginesie tego procesu bytują lekarze próbujący „mieszać” we wszystkim za pomocą farmakoterapii i zaleceń żywieniowych. A główni bohaterowie tej opowieści – Klienci / Pacjenci / Zawodnicy osiągają coraz lepsze wyniki często nie dzięki lecz wbrew temu jak są prowadzeni przez specjalistów.

Treść szkolenia oparta jest o codzienne doświadczenia prowadzącego, łączącego codzienną pracę w poradni medycyny sportowej i internistycznej z bezpośrednim kontaktem z Zawodnikami różnych dyscyplin (od grup naborowych do klasy mistrzowskiej).

Większość przedstawianych zagadnień i sposobów postępowania została „przetrenowanych” w realu, a w wielu przypadkach ocena ich efektów prowadzona jest z perspektywy wielu miesięcy działania.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski

 


 

Sport dzieci i młodzieży - medyczne aspekty treningu. Trening funkcjonalny.

 

Program szkolenia jest efektem kilkumiesięcznych dyskusji i wielu lat praktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą. Mam nadzieję, że przekazywana podczas zajęć wiedza sprawi, że sport i taniec będą dla dzieci i młodzieży jak najdłużej przyjemnością.

W trakcie 2 dni praktycznych zajęć przedstawione zostaną zasady kwalifikacji do sportu, ze szczególnym uwzględnieniem oceny układu ruchu, zarówno w zakresie wzorców posturalnych, jak i podstawowych wzorców ruchowych. Istotnym punktem programu jest omówienie rozwoju dziecka w kontekście progresji obciążeń treningowych i włączania specyficznych form obciążenia młodego sportowca (trening siłowy, plajometryczny). 

Planowanie treningu i jego realizacja to następne elementy pracy z zawodnikiem, a ich szczególym aspektem jest współpraca w zespole trener "dyscypliny", trener przygotowana motorycznego, fizjoterapeuta, rodzic... to najtrudnieszy element szkolenia, wzbudzający najwięcej emocji i dyskusji. Przedstawione zostaną doświadczenia prowadzącego i wskazane najczęściej popełniane błędy we współpracy i konflikty kompetencyjne. 

Omówienie poszczególnych dyscyplin sportu, zasady prowadzenia treningu uzupełaniającego i praca z młodym zawodnikiem wracającym do formy po kontuzji stanowią uzupełnienie programu... bo sport nie musi boleć.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski

 


 

Trening uzupełniający w tańcu - gibkość / siła / wydolność

 

Taniec to sport ekstremalny… wczesny nabór, szybka specjalizacja, dziesiątki / setki godzin treningów opartych na powtarzalnych wzorcach ruchowych, a do tego przeświadczenie o „inności” tańca. W rzeczywistości taniec to taka sama forma aktywności fizycznej jak wiele innych dyscyplin sportowych. Tak jak one nie wybacza błędów w przygotowaniu fizycznym, nie toleruje „niedoróbek” treningowych i alarmuje bólem o przekroczeniu granicy możliwości ich kompensacji. Większość tancerzy prezentuje duże deficyty zarówno w zakresie siły jak i w szeroko rozumianej mobilności. Doświadczenie pokazuje, że praca w oparciu o nieprawidłowe wzorce posturalne czy ruchowe prowadzi do wystąpienia przeciążeń w obrębie narządu ruchu. Właśnie praca z tancerzami po kontuzjach w połączeniu z setkami godzin spędzonych na prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych, zarówno w szkołach tańca, szkołach baletowych jak i w klubach gimnastyki artystycznej czy sportowej dały podstawę do stworzenia tego szkolenia.

Przedstawiana w trakcie szkolenia koncepcja pracy opiera się na prostych założeniach - zidentyfikować najsłabsze ogniwa tzw. łańcucha kinematycznego, przygotować i zrealizować program ćwiczeń uzupełniających dla treningu specjalistycznego, poprzez zwiększenie siły, likwidację dysbalansów mięśniowych i korektę zakresów ruchu zoptymalizować wzorce ruchowe. Efektem końcowym podejmowanych działań ma być poprawa jakości ruchu, zwiększenie wydajności i ostatecznie wyniesienie techniki tańca na wyższy poziom…

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski