szkolenia

 

Przedstawiona oferta szkoleń ma charakter otwarty. Znajdują się w niej zarówno tytuły "gotowych" szkoleń, których terminy zostały już zapisane w kalendarzu i została rozpoczęta rekrutacja Uczestników, jak i zdefinowane obszary wiedzy stanowiące punkt wyjścia do przygotowania projektów szkoleniowych "szytych na miarę" zgodnie z potrzebami Klienta. 

 


 

Zaburzenia postawy u dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie

 

Sport dzieci i młodzieży. Piłka nożna, pływanie, sporty gimnastyczne, taniec... praktycznie w każdej z tych dyscyplin dochodzi do stopniowego obniżenia granicy wieku rozpoczęcia rywalizacji i zdobywanie kolejnych etapów specjalizacji sportowej. Niestety bardzo często za nabywaniem kolejnych kompetencji zawodniczych nie nadąża proces przygotowania ogólnorozwojowego młodych sportowców. Na porządku dziennym jest pomijanie istotnych z punktu widzenia rozwoju motorycznego etapów treningu. Bo nie ma czasu, bo już za chwilę zawody, bo taka jest presja Rodziców... Jeżeli popatrzymy dodatkowo na temat przez pryzmat obniżenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, narastającej plagi otyłości i zwiększonej ilości godzin spędzanych przed monitorem komputera to otrzymamy typowy obraz młodego sportowca, który często osiąga dobre / doskonałe wyniki w swojej dyscyplinie nie mając równocześnie opanowanych podstawowych wzorców ruchowych. Piłkarz nie potrafiący zrobić przysiadu, zgarbiony pływak czy gimnastyczka ze skoliozą to codzienność w poradni medycyny sportowej. Większość tych zaburzeń skutkuje na pewnym etapie dotarciem do granicy możliwości sportowych i / lub wystąpieniem dolegliwości bólowych. Coraz częściej świadomi Rodzice szukają wsparcia dla swojego dziecka trafiając do gabinetów fizjoterapeutycznych czy rozpoczynając współpracę z trenerami przygotowania motorycznego. 

Zapraszamy na szkolenie oparte na kilkunastu latach doświadczeń prowadzącego w pracy z młodymi sportowcami. Pracy lekarskiej, pracy trenerskiej. Pracy z grupami naborowymi i Zawodnikami klasy mistrzowskiej. 

 

moduł I - fizjoterapeuci, trenerzy (webinar)

1. Postawa ciała. Wzorce posturalne i wzorce ruchowe.
2. Postawa idealna czy optymalna? 
3. Najczęstsze zaburzenia postawy u młodych sportowców.
4. Wpływ postawy ciała na technikę sportową.
5. Fakty i mity na temat korekty zaburzeń postawy ciała (pływanie, wkładki do obuwia, rozciąganie osłabia mięśnie...)
6. Kontuzjogenne wzorce ruchowe.
7. Budowanie strategii treningu medycznego w zaburzeniach postawy ciała. 

 

moduł II - (moduł praktyczny - WROCŁAW - stacjonarnie) - warunkiem Uczestnictwa w module II jest ukończenie modułu I

1. Postawa ciała - zasady oceny funkcjonalnej. 
2. Zaburzenia krzywizn kręgosłupa.
3. Obręcz barkowa / stabilizacja łopatki.
4. Miednica / stabilizacja miednicy w podporze jednonóż
5. Zaburzenia osi kończyn dolnych.
6. Dysbalans mięśniowy.
7. Optymalizacja wzorców posturalnych i ruchowych.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski, Mateusz Makulik

współorganizator: BMK Centrum Szkoleniowe

uczestnicy: fizjoterapeuci, trenerzy 

forma szkolenia: webinarium z wykorzystaniem platformy ClickMeeting + moduł praktyczny (szkolenie stacjonarne, Wrocław)

ilość Uczestników (dotyczy modułu II): do 20 osób

terminy:

- moduł I - 02.03.2021 godz. 18.00 (czas trwania 180 minut)
- moduł II - 13.03 - 14.03.2021 

komunikacjaw trakcie modułu online: prowadzący - transmisja głosu, wideo, prezentacja; Uczestnicy -  chat

sesja Q & A (moduły onine): tak

materiały: każdy Uczestnik otrzymuje zestaw materiałów w formie pliku pdf (moduł I) + skrypt (moduł II)

cena szkolenia:
moduł I - 99PLN (cena brutto)
moduł II - 790PLN (cena brutto)
moduł I + II - 840PLN (cena brutto)

kup BILET


 

Rehabilitacja w sporcie

gettimg back in the game

 

Sport to zdrowie... ale równocześnie sportowcy stanowią coraz liczniejszą grupę osób trafiających do gabinetów fizjoterapeutycznych. Trudno jest wskazać dyscyplinę obarczoną największą ilością kontuzji i urazów narządu ruchu. Częstotliwość ich występowania zależy od wielu czynników - wieku Zawodnika, stażu treningowego, obciążeń treningowych, czasu poświęconego na trening ogólnorozwojowy, przyjętej strategii odnowy biologicznej... Rehabilitacja w sporcie ma swoją specyfikę - zazwyczaj stosowane są te same metody i koncepcje pracy co w populacji ogólnej, ale już sam sposób ich doboru i aplikacji stawia przed Fizjoterapeutą szereg wyzwań. Do najczęstszych błędów w pracy z osobami aktywnymi fizycznie możemy bez wątpienia zaliczyć stosowanie zbyt słabych bodźców, monotonię ruchów, skupianie się na objawach bólowych bez dążenia do identyfikacji pierwotnych zaburzeń biomechanicznych czy nie uwzględnienie specyfiki dyscypliny. Zadaniem Fizjoterapeuty jest praca w zespole z uwzględnieniem uwag i sugestii pozostałych członków sztabu szkoleniowego...sukces może odnieść tylko gwiazdorska drużyna a nie drużyna gwiazd. 

 

moduł I - fizjoterapeuci (webinar)

1. Rehabilitacja w sporcie czy rehabilitacja sportowa? 10 najczęstszych błędów popełnianych w pracy z Zawodnikiem.
2. Fizjologia wysiłku fizycznego w ujęciu fizjoterapeutycznym. 
3. Diagnostyka obrazowa urazów sportowych - możliwości i ograniczenia.
4. Uraz sportowy - Emergency physiotherapy.
5. Fazy gojenia się tkanek. Projektowanie procesu rehabilitacji.
6. Rozciągać czy nie rozciągać? Fakty i mity na temat rozciągania. 
7. Koncepcje pracy z Pacjentem. Jak nie "przekombinować"? 
8. Żywienie i suplementacja w procesie rehabilitacji osób aktywnych fizycznie. 

 

moduł II - fizjoterapeuci, trenerzy (webinar)

1. Współpraca, współpraca, współpraca...
2. Zarządzanie kontuzją. Monitorowany powrót do sportu
3. Przygotowanie motoryczne a trening medyczny.
4. Ćwiczenia prehabilitacyjne - jakie, kiedy, ile?
5. Ocena wzorców posturalnych i ruchowych Zawodnika. 
6. Sporty biegowe, sporty rzutowe, sporty walki... czy istnieją kontuzjogenne wzorce posturalne i ruchowe?
7. Anatomia funkcjonalna i biomechanika urazów przeciążeniowych.
8. Wpływ postawy ciała na technikę sportową.
9. Sport dzieci i młodzieży.

 

moduł III - fizjoterapeuci (moduł praktyczny - WROCŁAW - stacjonarnie) - warunkiem Uczestnictwa w module III jest ukończenie modułów I i II

1. Badane Zawodnika. Red flags. 
2. Leczymy... proponowane schematy postępowania:
- szyja
- plecy
- kończyny górne
- kończyny dolne
3. Trening medyczny. Dobór ćwiczeń. Progresja i Regresja obciążeń. Najczęstsze błędy w technice wykonania ćwiczeń. 
4. Przypadki kliniczne - analiza problemu, zasady postępowania. 
 

prowadzący: Tomasz Chmielewski, Mateusz Makulik

współorganizator: BMK Centrum Szkoleniowe

uczestnicy: fizjoterapeuci (moduły I - III), trenerzy (moduł II)

forma szkolenia: webinarium z wykorzystaniem platformy ClickMeeting + moduł praktyczny (szkolenie stacjonarne, Wrocław)

ilość Uczestników (dotyczy modułu III): do 20 osób

terminy:

- moduł I - 12.03.2021 godz. 18.00 (czas trwania 180 minut)
- moduł II - 15.04.2021 godz. 18.00 (czas trwania 180 minut)
- moduł III - 24.04  - 25.04.2021

komunikacjaw trakcie modułów online: prowadzący - transmisja głosu, wideo, prezentacja; Uczestnicy -  chat

sesja Q & A (moduły onine): tak

materiały: każdy Uczestnik otrzymuje zestaw materiałów w formie pliku pdf (moduł I + II) + skrypt (moduł III)

cena szkolenia:
moduł I - 99PLN (cena brutto)
moduł II - 99PLN (cena brutto)
moduł III - 790PLN (cena brutto)
moduł I + II - 180PLN (cena brutto)
moduł I + II + III - 900PLN (cena brutto)

kup BILET


 

Stretching w sportach gimnastycznych   -   gimnastyka / akrobatyka / taniec 

Warsztaty praktyczne organizowane pod patronatem Polskiego Związku  Gimnastycznego

 

Tematem przewodnim szkolenia jest optymalizacja wzorców ruchowych w zakresach i płaszczyznach specyficznych dla sportów gimnastycznych. Nie jest możliwe zrealizowanie takiego założenia przez skupienie się tylko i wyłącznie na rozciąganiu „przykurczonych” struktur mięśniowych. W wielu sytuacjach celem nie będzie (nie powinno być) rozciągnięcie mięśni, tylko uzyskanie prawidłowego balansu mięśniowego zapewniającego jak najlepsze wykorzystanie potencjału zawodnika. Rozciągnięcie mięśnia bez normalizacji napięcia w mięśniach  agonistycznych i antagonistycznych często daje efekt pozornego osłabienia, a w skrajnych przypadkach „zepsucia” techniki albo zwiększenia ryzyka uszkodzeń narządu ruchu. 

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznego podejścia do tematu rozciągania z wykorzystaniem dostępnej współcześnie wiedzy. Zaprezentowane zostaną techniki wywodzące się z rehabilitacji, jogi i treningu sportowego. Elementem spajającym poszczególne obszary będzie doświadczenie prowadzącego zajęcia wsparte dyskusją i otwartością na doświadczenia (dobre i złe) Uczestników szkolenia.

W głównym nurcie znajdą się metody pracy z zawodnikami w ramach treningów grupowych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają uśrednienia pewnych działań i dopasowania ich do poziomu grupy. Ważnym uzupełnieniem będzie pokazanie regresji i progresji poszczególnych technik umożliwiające dopasowanie rozciągania do potrzeb Zawodników na każdym stopniu zaawansowania.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski, Robert Witkowski

miejsce:  Wrocław

termin: 10.04 - 11.04.2021 (BRAK MIEJSC)

organizator: Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych 

BILETY

 


 

Problemy medyczne w pracy z osobami aktywnymi fizycznie

(insulinooporność, zaburzenia funkcji tarczycy)

 

Wywiad, diagnostyka różnicowa, badania laboratoryjne i obrazowe, pułapki diagnostyczne, granice kompetencyjne. Od czego zacząć, w którym momencie zakończyć? Dieta, trening, suplementy czy jednak tabletka? Jaki jest właściwy cel leczenia? Czy na pewno chodzi o wyleczenie? Proste odpowiedzi na skomplikowane pytania. Zasady bilansowania diety, optymalizacja suplementacji. Programowanie treningu - progresja (i regresja) obciążeń, monitorowanie treningu cardio. Regeneracja potreningowa.

Otwierając podręcznik do interny możemy być pewni, że praktycznie w każdym rozdziale dotyczącym strategii leczenia chorób z kręgu schorzeń cywilizacyjnych, w pierwszym akapicie znajdziemy zalecenie "rozpocząć farmakoterapię w przypadku braku skuteczności zmiany stylu życia obejmującego zwiększenie aktywności fizycznej, modyfikację nawyków żywieniowych...". Podobną informację otrzymamy po lekturze ulotek leków stosowanych w terapii cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, otyłości czy zaburzeń lipidowych. Tyle teorii. W rzeczywistości większość osób rozpoczyna swoją "drogę do zdrowia" od skrajności - przyjęcia tabletki i leczenia wyników badań lub całkowitej negacji farmakoterapii i zanurzeniu się w odmętach dietetycznych lub trenerskich eksperymentów W myśl odwiecznej zasady "jak masz młotek to wszędzie widzisz gwoździe" każdy specjalista widzi swoją ścieżkę do celu.

Fascynacja cyferkami, poziomami antyTPO, TSH, cholesterolu dobrego czy złego to efekt ogólnie dostępnej (i względnie taniej) diagnostyki laboratoryjnej. Badania jeszcze do niedawna zarezerwowane dla ośrodków uniwersyteckich, wykonywane w celach naukowych trafiły pod przysłowiowe strzechy. Wykonanie oznaczeń genetycznych, badań mikroflory jelitowej czy dobowego profilu kortyzolu to kwestia kilku kliknięć i zrobienia zamówienia w sklepie internetowym. Listy badań "koniecznych" do wykonania u osoby podejmującej aktywność fizyczną są w XXI weku ogólnie dostępnym dobrem i funkcjonują prawie jak listy zakupów w sklepie spożywczym... chcąc robić pizzę należy zaopatrzyć się w mąkę, oliwę... do przygotowania sushi niezbędne będzie posiadanie ryżu, ryby... Hashimoto = TSH, anty TPO..., insulinooporność.. Odtwarzając przepis na ciasto, dietę i trening nigdy nie osiągniemy wirtuozerii w swoich działaniach. Zazwyczaj będziemy skuteczni, czasami jednak napotkamy problem wymagający wyjścia poza wyuczone schematy, sięgnięcia po nowe źródła wiedzy. Czasami, dla zdrowia Klienta (Pacjenta) i swojego komfortu psychicznego poszukamy (powinniśmy poszukać) wsparcia u innego specjalisty gwarantującego świeże spojrzenie na stary problem. Czasami weźmiemy udział w szkoleniu tylko po to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że wszystko już wiemy...

1. Zdrowie i choroba. Wskazania i przeciwwskazania do podejmowania aktywności fizycznej.
2. Energetyka wysiłku fizycznego. Substraty energetyczne.
3. Endokrynologia wysiłku fizycznego.
4. Insulinooporność - diagnostyka.
5. Zaburzenia funkcji tarczycy - diagnostyka.
6. Leczenie (czy na pewno tylko) wspomagające w insulinooporności i chorobach tarczycy - dieta, suplementacja, trening.

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski

uczestnicy: trenerzy, dietetycy, lekarze

forma szkolenia: webinarium z wykorzystaniem platformy ClickMeeting

ilość Uczestników: do 20 osób

początek: 24.03.2021 godz. 18.00

czas trwania 180 minut (2 x 90 minut + 10 minut przerwy)

komunikacja: prowadzący - transmisja głosu, wideo, prezentacja; Uczestnicy - transmisja głosu, chat

sesja Q & A: tak

materiały: każdy Uczestnik otrzymuje zestaw materiałów w formie pliku pdf

cena szkolenia: 119PLN (cena brutto, VAT zw.)

kup BILET

 


 

Diagnostyka różnicowa w fizjoterapii

 

Ból pleców, zmniejszenie rotacji w stawie biodrowym, osłabienie siły zginaczy stawu kolanowego... typowe skargi zgłaszane przez Pacjentów podczas wizyt w gabinecie Fizjoterapeuty. Zazwyczaj istnieje koincydencja dwóch zdarzeń - typowy objaw i typowa diagnoza. Takie rutynowe postrzeganie pracy z Pacjentem gwarantuje "wysoką" szansę na sukces terapeutyczny. W zależności od objawu skuteczność ta będzie oscylowała w granicach 70-90%. Tak jak w wielu innych obszarach życia, również w fizjoterapii obowiązuje reguła Pareto (zasada 80/20) mówiąca, że 20% przyczyn odpowiada za 80% problemów. Patrząc w tym ujęciu na problem bólu dolnego odcinka pleców możemy być pewni, że kilka podstawowych przyczyn (choroba krążka międzykręgowego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, ograniczenie ruchomości w stawie biodrowym, dysbalans zginaczy / prostowników stawu biodrowego) odpowiada za ból u większości Pacjentów. Te pozostałe kilkanaście / kilkadziesiąt procent osób z bólem o "innym" pochodzeniu będzie wymagało zrobienia researchu przez większość dyscyplin medycznych w celu zidentyfikowania przyczyny bólu i wdrożenia skutecznego leczenia. Zasada Pareto nie przeczy innej oczywistej oczywistości... choroby najczęstsze występują najczęściej, ale rzadkie też się zdarzają.

Jak przebrnąć przez etap diagnozy? Jak zrobić to bezpiecznie (zarówno dla Pacjenta, jak i dla naszej polisy OC)? Jak zwiększyć skuteczność naszych działań? 

Zapraszamy na szkolenie napisane przez życie. Powtórka znanych tematów, analiza przykładów z codziennej praktyki. Wpływ chorób ogólnoustrojowych na proces wnioskowania klinicznego.

1. Od objawu do wyleczenia - proces wnioskowania klinicznego w fizjoterapii.
2. Objaw a diagnoza. 
3. Objawy "fizjoterapeutyczne" w chorobach wewnętrznych i chirurgii.
4. Zasady interpretacji wyników badań dodatkowych.
5. Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów chorobowych.
6. Przypadki kliniczne. 

 

prowadzący: Tomasz Chmielewski

współorganizator: BMK Centrum Szkoleniowe

uczestnicy: fizjoterapeuci 

forma szkolenia: webinarium z wykorzystaniem platformy ClickMeeting

początek: 08.04.2021 godz. 17.00

czas trwania 240 minut 

komunikacja: prowadzący - transmisja głosu, wideo, prezentacja; Uczestnicy - chat

sesja Q & A: tak

materiały: każdy Uczestnik otrzymuje zestaw materiałów w formie pliku pdf

cena szkolenia: 109PLN (cena brutto, VAT zw.)

BILETY