LECZENIE OTYŁOŚCI

Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIH-PZH) w 2020 roku u 54% Polaków występowała nadwaga, a u 10% otyłość. Uwzględniając strukturę wieku i płci, nadwaga dotyczyła 64% mężczyzn i 46% kobiet. Natomiast odsetek otyłości wynosił 12% w przypadku mężczyzn i 8% w przypadku kobiet. W grupie wiekowej 20-44 lat aż u 59% mężczyzn i 29% kobiet występowała nadwaga, a otyłość odpowiednio u 9% i 5%. Częstość występowania nadmiernej masy ciała wzrastała powyżej 45 roku życia. W 2020 roku otyłość była przyczyną 14,2% zgonów.

Etiologia choroby otyłościowej jest wypadkową czynników genetycznych, metabolicznych, środowiskowych (m.in. żywieniowych) i psychologicznych. "Różnorodność" czynników predysponujących do wystąpienia wzrostu masy ciała nie może stać się jednak wygodną wymówką uzasadniającą rozwój choroby. Należy pamiętać, że u podstaw każdej otyłości leży dodatni bilans energetyczny. Dodatni bilans energetyczny może wynikać z nadmiernego spożywania pokarmów (otyłość regulacyjna) i/lub obniżenia podstawowej przemiany materii (otyłość metaboliczna). Należy również uwzględnić dysfunkcyjną termogenezę w odpowiedzi na bodziec pokarmowy, stres (pobudza układ adrenergiczny) i znikomą aktywność fizyczną. Cały ten skomplikowany układ patofizjologiczny podlega wieloczynnikowej regulacji hormonalnej i nerwowej przez bodźce oreksygenne (zwiększające pobór pokarmu) i anoreksygenne (zmniejszające pobór pokarmu). 

Złożoność etiologii choroby otyłościowej, różnorodność jej objawów i powikłań powodują, że Pacjent z otyłością i stanami do niej prowadzącymi (m.in. nadwaga, insulinooporność) powinien pozostawać pod opieką zespołu terapeutycznego złożonego co najmniej z lekarza, (psycho)dietetyka, trenera i fizjoterapeuty. Tylko takie podejście pozwala na zapewnienie kompleksowego podejścia do terapii, która powinna uwzględniać leczenie żywieniowe, behawioralne i farmakologiczne. Jednym z miejsc skupiających współpracujący ze sobą interdyscyplinarny zespół specjalistów jest utworzona przez nas Poradnia Leczenia Otyłości (Przychodnia VITA, Wrocław, ul. Oławska 15)