MEDYCYNA TAŃCA

W wielu państwach została wyodrębniona z medycyny sportowej medycyna tańca jako subspecjalizacja skupiająca specjalistów różnych dziedzin zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem tancerzy. Medycyna tańca jest odpowiedzią na liczne obawy tancerzy, którzy trafiając ze swoimi problemami do specjalistów nie mających kontaktu ze środowiskiem tańca często spotykają się z reakcjami wskazującymi na niezrozumienie ich potrzeb zdrowotnych i celu podejmowanego leczenia. Podobnie jak w przypadku wyczynowych sportowców tancerze oczekują szybkiego powrotu do pełnej aktywności ruchowej po przebytym urazie, skutecznych interwencji dietetycznych i profesjonalnego podejścia do innych aspektów treningu fizycznego i mentalnego.

 

medycyna tańca - teoretycznie nic nowego... 

- kwalifikacja do zajęć -  z założenia pozytywna, czasami pojawiają się ograniczenia, wskazówki, wyjątkowo przeciwwskazania do danej formy ruchu

- identyfikacja "talentów" - ocena funkcjonalna z wykorzystaniem zestawów testów analogicznych do stosowanych w sporcie 

- określenie obszarów dysfunkcyjnych w obrębie narządu ruchu + projektowanie treningu uzupełniającego uwzględniającego specyfikę tańca

- ocena ryzyka oraz porady związane z chorobami przewlekłymi

- nadzór nad dietą 

- nadzór nad procesem treningowym dzieci i młodzieży z okresową oceną wpływu treningów na rozwój narządu ruchu

- prawidłowe leczenie uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego (także tak "banalnych" jak skręcenie kostki)